Forklift ehliyeti almanın şartları nelerdir?

  • 18 Yaşını doldurmak,
  • En az ilk okul mezunu olmak,
  • Kanunda belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak,
  • Forklift kullanacak olan operatörün sağlık şartları yönetmeliğe göre uygun olmak
İş Makinesi Operatörü Kimdir?
İş Makinesi kullanarak geçimlerini sağlayan ve bunu meslek olarak sürdüren kişilere “iş makinesi operatörü” denilmektedir. Bu tür iş makinesini kullanacak olan kişilerin bu tür makineleri kullanmaya başlamadan evvel bir eğitim almaları ve eğitimin sonunda yapılan sınavda başarılı olmaları kanuni bir zorunluluktur.

Bu tür (iş makinası eğitimini tamamlayan) eğitimi alan kişiler Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri tarafından yapılacak olan yetkinlik sınavında başarılı olmaları durumunda eğitim almış olduğu makine türüne göre iş makinesi operatörlük kursu tarafından sertifika düzenlenir. Düzenlenen sertifikalar yönetmelik gereğince mutlaka MEB tarafından onaylanıp sisteme girişi sağlanmalıdır. Peki, bu belge ile her türlü iş makinesi kullanılabilinir mi sorusunun cevabına hayır dememiz yerinde olacaktır.

Çünkü; iş makinelerinin çok farklı çeşidi bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse: forklift , vinç, kazıcı yükleyici, inşaat makineleri, jcb, beko-loder vb. bir çok iş makinesi türü sayabiliriz. Bu makineler kendi aralarında teknik özelliklerine göre sınıflandırılmaktadır. Şöyle ki; istifleme ve yükleme özelliğine sahip bir makineyi kullanacak olan operatörler “forklift ehliyeti” alırlar. Bir yükü yukarıdan alarak nakleden iş makinesi çeşidini kullanacak operatörler “vinç ehliyeti” alırlar. İş makinesinin kazıma ve yükleme özelliğine sahipse operatör(ün) bu sefer “beko-loder” türünden kazıcı yükleyici operatörlük ehliyeti alması gerekir. Bu örnekleri diğer iş makinelerinde de sıralayabiliriz. Bir başka örnek verecek olursak, örneğin: asfalt serme makineleri vardır. Bu makineyi kullanacak operatörün; finişer operatörlük belgesi alması gerekir.

Forklift Nedir?

Forklift Ehliyetini kimler verir?

Forklift ehliyetini 15 Eylül 2008 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim kurumları Genel Müdürlünün İş Makineleri Kullanma Sertifikası ile ilgili esaslarına göre tüm kurum ve kuruluşların forklift ehliyeti verebilmeleri için bakanlıktan izin alıp, standartlar yönergesi ve özel öğretim kurumları yönetmeliğinde belirtilen şartları yerine getirerek bu belgeyi verebilirler. Aksi durumda verilen belgeler bakanlık tarafından iptal edilir ve verenler hakkında ise mahkemeye suç duyurusunda bulunulur. Burada iş makinesi ehliyeti alacak operatör adaylarının dikkat etmesi gereken husus mutlaka yetki almış kurumlardan operatörlük belgesi almalarıdır.

Forklift ehliyeti sınavlarında Milli Eğitim Bakanlığını yeni yönergesine göre iş makinesi operatörlük sınavları 2018 yılı itibari ile tarihi itibari ile ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği okullarda yapacağız.

İş kanunu hükümlerine göre iş makinesi forklift ehliyeti olmadan forklift kullanan ve kullanmasına müsaade eden firma sahipleri hakkında yasal işlem yapılmaktadır. Böyle bir mağduriyet yaşanmaması için işletmelerin önlem almasını önemle tavsiye ederiz.

Forklift Ehliyeti Nasıl Alınır? yazımızı inceleyebilirsiniz.