Çelik Cetveller

Çelik cetvel ile çabuk ve kolay ölçme yapılabilir.

Çelik cetveller 15cm ile 100cm arasında imal edilmişlerdir. Bölüntüleri mm ve inç ölçülerine göre yapılmıştır. Cetvelde mm’ler kısa çizgi, cm’ ler ise uzun çizgi ile belirtilmiştir. 5 ve katları olan mm çizgileri ise normal mm çizgisine göre biraz daha yüksek yapılmıştır. İnç bölüntülü çelik cetvelde ise 1inç çizgisi ve diğer ana inç çizgileri en yüksek, inçlerin yarısını gösteren çizgiler daha kısa, inç’in 1/16’sı çizgileri en kısasıdır.

Çelik cetvellerin düz, sertleştirilmiş, esnek, başlıkları konik uçlu gibi çeşitleri vardır. Esnek olanları ince olup daha kullanışlıdır. Esnekliğinden ötürü kavisli ve yuvarlak parçalardan da ölçü alınabilir. Başlıklı cetvellerde ölçü almak kolaylık sağlar. Konik uçlu cetvel ise küçük kanalların ve küçük deliklerin ölçülmesini kolaylaştırır.

Çelik cetvellerde ölçüyü okumak kadar ölçü almak da son derece önemlidir. Çelik cetvellerin sıfır çizgisi ölçünün başlangıç ucudur. Parça üzerinde dayanma yüzeyi varsa cetvelin uç kısmı buraya dayatılır. Eğer dayanma yüzeyi yoksa cetvel ucu parça ile aynı hizaya yerleştirilir. Başparmağımızın tırnağı ile cetvel üzerindeki bitiş çizgisi belirlenir. Ölçü alırken cetvel alınan yüzeye dik olur ve okunurken göz hizasında tam önümüze gelecek şekilde okunur.

Leave a Reply