Forklift ile Yükün Alınması

a) Yüke mutlaka dik açı ile girilmelidir. Çatalların üst yüzeyi yere paralel
oluncaya kadar asansör öne eğilir. Çatallar, yer ile sürtünme en az olacak şekilde ve yükün altına girebilecek kadar İndirilir.

b) Yükün ve aynanın genişliği göz önüne alınarak, çatallar mümkün olduğu kadar birbirinden açılır ve sabitleştirme pimleri ile aynaya sabitlenir.

c) Forklift yavaşça ilerletilerek çatallar yükün altına sokulur ve ayna yüke
hafifçe değene kadar ilerlemeye devam edilir. Yükün ağırlık merkezinin çatalların ortasında olmasına dikkat edilir.

d) Tek çatalla kesinlikle yük kaldırılmaz.

e) Ayna yükün yerle teması kesilinceye kadar kaldırıldıktan sonra asansör geriye doğru tilt edilir.

f) Kaldırılan yükü sarsmamaya dikkat edilerek işleme devam edilir.

g) Döner aynalı forkliftlerde de yüke dik açıyla girilir ve önce kısa stroklu kol, daha sonra da uzun stroklu kol ile yük kavranarak desteklenir.

Leave a Reply