Forkliftin Aylık Bakımı

Aylık bakımlar da bakımdan anlayan kişilerce yapılmalıdır. Aracın aylık veya genellikle 250 çalışma saati sonundaki bakımlarında günlük ve haftalık bakımların dışında ilave olarak yapılması gereken bakım ve yağlama işlemleri sırasıyla şunlardır:

1- Motor yağı değişimi: Araçların cinsine tiplerine ve üretici firmanın belirlediği ve önerdiği yol miktarı (km) veya çalışma saati sonunda motor yağı değiştirilmelidir. Değiştirme zamanı geçirildiğinde yağ özelliklerini yitirmiş olacağından çalışan parçalarda aşınmalara neden olunacaktır.
Motor rölantide 10 dakika çalıştırılıp, yağın kolayca alınması için ısınması sağlanır. Karter altına bir kap konularak, karter boşaltma tapası açılır. Yağ kaba boşaltılır. Operatör tapayı ve çevresini kontrol etmelidir. Boşaltılan yağda eğer taiaş miktarı çok fazla ise bu durumda, silindirler aşınmış de-mektir, operatör işyeri yetkilisini uyarmalıdır.

Yağ boşaltma işlemi tamamlandıktan sonra tapa tekrar yerine takılır ve aynı tipte yeni motor yağı uygun miktarda konulur. Yağ miktarı, yağ se-viye kontrol çubuğundan kontrol edilerek ayarlanmalıdır. Yağ seviyesi max çizgisine yakın olmalıdır. Yağ seviye kontrolü sırasında, aracın düz bir zeminde olmasına dikkat edilmelidir.

Her yağ değişiminde yağ filtresinin de değiştirilmesi faydalıdır. Yağ filtresi değiştirilmezse ,filtre içindeki pislik yağın kısa zamanda kirlenmesine neden olacaktır. Motor çalışma sıcaklığı nedeniyle sertleşip özelliğini kaybettiğinde conta da değiştirilmelidir.

Leave a Reply