Forkliftin Günlük Bakımı

Forkliftlerin günlük bakımları operatörlerince ya da yardımcı operatörler tarafından her iş günü başlangıcı öncesinde yapılmalıdır.

Forkliftin günlük bakımında yapılması gereken başlıca işlemler şunlardır:

1) Motor yağı seviye kontrolü: Forklift düz bir zeminde iken, motoru çalıştırmadan önce yağ seviye kontrol çubuğu çekilerek bezle silinip çubuk üzerindeki yağ alınmalı ve tekrar yerine sokulup çıkarılarak motor yağ seviyesi çubuk üzerindeki max, min ve orta çizgileri yardımıyla kontrol edil-melidir. Yağ seviyesi max çizgisine yakın olmalıdır. Aksı durumda külbütör kapağı üzerindeki yağ doldurma kapağını çıkarıp, aynı motor yağından ilave edilerek seviye tamamlanmalıdır. Motor yağı seviyesi max çizgisinin üzerine de çıkmamalıdır.Yağ seviyesi fazla olduğunda keçelerden veya havalandırma kapağından sızmalar meydana gelebilir.

2- Yakıt devresi kontrolü: Yakıt borularını kontrol ederek, sızıntı olup olmadığından emin olunmalıdır.

3- Radyatör bakımı: Radyatör su seviyesi kontrol edilir.Bunun için radyatör kapağı açılarak, suyun radyatör peteklerinin üstünde (radyatör boğazından 25 mm altında)dolu olup olmadığına bakılır. Aksi halde motor hararet yaparak çalışma verimi düşecektir. Su seviyesi temiz su eklenerek ta-mamlanmalıdır. Motor çok sıcakken radyatör kapağının açılması tehlikeli yanmalara neden olacağından soğuması beklenmelidir.

4- Lastiklerin bakımı: Dolgu lastikli araçlar hariç tüm forkliftlerin hava basınçları kontrol edilir. Lastik basınçları aracın cinsine ve tipine göre bakım el kitabında belirtilen değerlerde olmalıdır. Lastik basınçları az ise, dış lastik yan taraflarından aşınacak,aynı zamanda sürtünme yüzeyi artacağından aracın çalışma verimi azalacak ve direksiyon ağırlaşacaktır. Lastik basınçları fazla ise , dış lastik orta kısmından aşınacak ve araç sarsıntılı çalışacaktır. Eğer lastik dişleri arasında yabancı madde varsa temizlenmelidir.

5- Kaldırma sistemi kontrolü: Kaldırma sistemini öne ve arkaya yatıran ti İt silindir rodları son konumda eşit basmalıdır. Eğer piston rod boyları farklılık gösteriyorsa, tilt ayar somunları anahtarla gevşetilir ve kafalar eşit basma yapacak şekilde ayarlanır.Daha sonra ayar somunları sıkılarak kilitlenir.

6- Motor kontrolü: Motor çalıştırılarak tüm fonksiyonlarını eksiksiz yerine getirip getirmediği kontrol edilir. Özellikle anormal bir ses olup,olmadığı dikkatle kontrol edilmelidir.

7- Ampermetre kontrolü:Yüksek rölanti devrinde ampermetre (+)şarj durumunu göstermelidir. İbre sıfırın üzerinde veya (+) tarafta ise alternatör normal çalışmaktadır.

8- Yağ basınç ve yakıt göstergesi kontrolü: Motor çalışırken yağ basıncının normal olup olmadığını kontrol etmek gerekir. Normal değilse motor durdurulup,arıza giderilene kadar çalıştırılmaz. Depoda yeterli yakıt olup olmadığını yakıt göstergesinden kontrol edip,depo eksik veya boş ise akaryakıt ikmali yapılmalıdır.

9- Hidrostatik sistem ve motor su sıcaklığı kontrolü: Motor çalışırken yağ ve su sıcaklığının normal olup olmadığı kontrol edilir. Normal değilse makinanın yükü azaltılmalıdır. Eğer ibre hala sıcak gösteriyorsa ,arızayı araştırmalı ve giderilinceye kadar motor çalıştırılmamalıdır. Motor çalışırken su sıcaklığının normal olup, olmadığı kontrol edilir.Normal değilse arıza araştırılır ve arıza giderilinceye kadar motor çalıştırılmaz.

Leave a Reply