Forkliftin Haftalık Bakımı

Forkliftin haftalık bakımları, bakımdan anlayan kişilerce yapılmalıdır. Haftalık bakımlarda veya genellikle 50 saatlik çalışma süresi sonunda , günlük bakımda yapılan işlemlere ilaveten yapılması gereken bakımlar sırasıyla şunlardır:

1- Ana hidrolik devre bakımı: Yağ seviyesi kontrol edilir. Bu kontrol kaldırma sistemi geriye tüt ve çatallar aşağı konumda yapılmalıdır.Yağ seviyesi düşük ise yağ ilave edilmelidir,

2- Hidrostatik devre yağı ve filtresi kontrolü: Hidrostatik devre yağı günlük bakım esnasında kontrol edilerek gerekli hallerde ilave edilir. Hidrostatik devre filtresinin forkliftin ilk 50 çalışma saati sonunda aşağıda yapılan açıklama doğrultusunda değiştirilmesi gerekir.Her filtre değişiminde, hidrostatik sistem kapalı devre olması nedeniyle filtrede oluşan pisliğin devreye geçmemesi için önce depodaki yağı boşaltmalı, sonra filtre değiştirilmeli ve yeni yağ konulmalıdır.

3- Akümülatör bakımı:Bakım gerektiren akülerde elektrolit seviyesinin akünün kurşun plakları ve seperatörlerinin 1 cm üstünde olmasına dikkat edilir. Eksik seviye görülürse saf su ilave edilmelidir. Akü kutup başlarının oksitlenip oksitlenmediği kontrol edilmeli,oksitlenme varsa sıcak suyla temizlenip gres yağı ile yağlanmalıdır. Ayrıca kutup başlarının gevşek olup olmadığına da bakılmalıdır. Normal sar] durumunda 1 haftada akünün bir gözüne 30 cc saf su ilavesi gerekir. Ayrıca akünün daima temiz tutulmasına dikkat edilmelidir.

4- Hidrolik hortum ve rakorlar: Makina üzerindeki tüm hortum, rakor ve borular gözden geçirilerek, herhangi bir kaçak ya da sızıntı olup olmadığı kontrol edilmelidir.

5- Kaldırma sistemi zincirlerinin bakımı: Kaldırma sisteminin zincirleri kontrol edilmeli ve her iki zincirin boylarının birbirine eşit olması sağlanmalıdır.Farklılık varsa gerginlik ayar somunlarından ayarlanmalıdır. Kapak cıvatalarının sıkılığı kontrol edilmeli,ayrıca gresörlüklere gres basılmalıdır.

Leave a Reply