İnç (Parmak) Ölçü Sistemi

İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Japonya ve diğer bazı ülkelerde kullanılan bir ölçü sistemidir.

İnç ( ˝ ) işareti ile gösterilir.

1 inç = 25,4 mm’ dir.

İnçten daha küçük uzunluklar için 1/16, 1/32, 1/64, 1/128,1/1000 inçlik bölüntüler kullanılır.

İnç değerler metrik değerlere çevrilmek istendiğinde 25,4 sayısıile çarpılarak milimetreye dönüştürülürler.